Privatumo politika

Tvarkomes.lt  (toliau – Puslapis) esančioje registracijos formoje lankytojų prašoma pateikti asmeninė informacija (vardas, telefono numeris, el. pašto adresas) saugoma remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą. Lankytojų duomenys bus naudojami siunčiant informacinę, reklaminę informaciją

Įsipareigojame neatskleisti lankytojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus Privatumo politikoje numatytais atvejais. 

Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešę Tvarkomes.lt  tinklalapyje. Jei Jūs šias sąlygas pakeitus naudojatės Puslapio paslaugomis, laikome, kad sutikote su sąlygų pakeitimu.

Jei Puslapyje Tvarkomes.lt  yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, mes nesame atsakingi už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti. Lankytojas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus. Lankytojas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

Draudžiama be raštiško Amway kompanijos bei Puslapio savininko sutikimo naudoti bei platinti Puslapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.