Privatumo politika

Įsipareigojame nenaudoti Jūsų pateiktų elektroninio pašto adresų reklaminiams laiškams siuntinėti, išskyrus internetinės parduotuvės www.tvarkomes.lt tiesioginės rinkodaros tikslams. Taip pat įsipareigojame neatskleisti lankytojų asmeninės informacijos trečiosioms šalims. Šis įsipareigojimas negalioja LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešę www.tvarkomes.lt tinklalapyje. Jei Jūs šias sąlygas pakeitus naudojatės Internetinės parduotuvės  paslaugomis, laikome, kad sutikote su sąlygų pakeitimu.

Jei Internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, mes nesame atsakingi už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, nes tų tinklapių neprižiūrime, nekontroliuojame ir toms įmonėms bei asmenims neatstovaujame.

Pirkėjas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Pirkėjo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus. Pirkėjas turi teisę  reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų

Draudžiama be raštiško Amway kompanijos bei H.Aleksandravičienės sutikimo naudoti bei platinti Internetinėje parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse.