Taisyklės

Prieš išsiųsdami užsakymą, įdėmiai perskaitykite internetinės parduotuvės tvarkomes.lt taisykles.


1. Bendrosios nuostatos.

Norėdami įsigyti patikusių prekių internetinėje parduotuvėje tvarkomes.lt (toliau Internetinė parduotuvė) prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra pirkimo - pardavimo sutartis (toliau Sutartis), nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo (toliau Internetinė parduotuvė) ir kliento (toliau Pirkėjas). Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas visiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2. Sutarties sudarymas.

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs užsakymo apmokėjimo bei pristatymo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“, o Internetinė parduotuvė išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo priėmimą. Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Visos Sutartys saugomos Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti fiziniai pilnamečiai asmenys bei juridiniai asmenys.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių bei Sutarties, pranešdamas apie tai Internetinei parduotuvei raštu per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

4. Pirkėjo pareigos.

4.1. Priimti užsakytas Internetinėje parduotuvėje prekes bei sumokėti sutartą kainą už prekes ir jų pristatymą, Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį).

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Internetinę parduotuvę skyriuje Kontaktai nurodytomis susisiekimo priemonėmis

Nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis – telefono numerį, adresą ir kt.

4.3. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Internetinės parduotuvės teisės.

5.1. Pirkėjui bandant pakenkti Internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Internetinė parduotuvė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Internetinė parduotuvė turi teisę vienašališkai iš neperspėjus Pirkėjų sustabdyti arba nutraukti savo veiklą bei pakeisti šias taisykles, jas paskelbdama elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.3. Internetinė parduotuvė turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavus Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą apmokėti pavedimu į banko sąskaitą, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.  Užsakymas laikomas apmokėtu, kai Internetinės parduotuvės banko sąskaitoje yra visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

5.4. Internetinė parduotuvė turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Internetinės parduotuvės įsipareigojimai.

6.1. Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Internetinė parduotuvė nesuteikia jokių garantijų, kad tinklapis veiks nenutrūkstamai.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą laiką.

6.3. Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Internetinė parduotuvė įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

6.4. Internetinė parduotuvė įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Internetinės parduotuvės registracijos formoje,  t.y. jos niekam neatskleidžia, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

6.5. Internetinė parduotuvė įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas.

7.1. Prekės pristatomos Internetinės parduotuvės įgalioto atstovo arba siunčiamos per LP EXPRESS .

7.2. Įprastai prekės Pirkėjui pristatomos per 2-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Internetinės parduotuvės sandėliuose. Internetinė parduotuvė negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Internetinės parduotuvės sandėliuose. Tokiu atveju pristatymo terminas aptariamas su pirkėju asmeniškai. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma 120 lt priemoka).

7.3. Prekės nemokamai pristatomos Pirkėjui įsigyjant prekių už 150 Lt ir daugiau visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Užsakymo sumai esant mažiau kaip 150 Lt taikomas 12 Lt pristatymo mokestis. Į Neringą ir Neringos raj. prekės pristatomos taikant 120 Lt pristatymo mokestį.

7.3.1. Yra galimybė užsakytas prekes be pristatymo mokesčio atsiimti patiems Kaune, Vilniuje ir Kėdainiuose  iš anksto sutartoje vietoje.

7.3.2. Kaune, Vilniuje ir Kėdainiuose AMWAY prekės pristatomos pirkėjo nurodytu adresu, prieš tai pasiskambinus ir sutarus tinkamą pristatymo laiką. Į kitus miestus prekės siunčiamos paštu. Prekės pristatomos (arba išsiunčiamos LP EXPRESS) per 2 - 5 darbo dienas.

7.3.3. Pageidaujantiems AMWAY prekes gauti greičiau ir/arba sutaupyti siuntimo išlaidų, yra galimybė siųsti naudojantis Lietuvos pašto LP EXPRESS terminalų paslauga. Siuntimo kaina – pagal LP EXPRESS įkainius. Siunčiant prekes per LP EXPRESS terminalus prašomas išankstinis apmokėjimas už prekes į nurodytą banko sąskaitą. Siunta pristatoma per 24 valandas nuo išsiuntimo datos. Gavėjas yra informuojamas SMS ir/arba e-paštu apie jam pristatytą siuntą.

7.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Internetinės parduotuvės įgaliotu atstovu patikrinti gautas prekes ir sulyginti su Sąskaita – faktūra. Pristačius kurjeriui Pirkėjas privalo patikrinti ar nepažeista pakuotė. Pirkėjui pasirašius Sąskaitą – faktūrą, laikoma kad prekės yra perduotos ir Pirkėjas Internetinei parduotuvei pretenzijų neturi.

7.5. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8. Atsiskaitymas už prekes.

8.1. Internetinėje parduotuvėje bei suformuotame užsakyme nurodomos Prekių kainos yra galutinės ir pateiktos litais.

8.2. Pirkėjas apmoka už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Banko pavedimu. Pateikęs užsakymą Pirkėjas gaus sąskaitą, kurią reikia apmokėti. Pirkėjas sumokės banko pavedimu. Kai bus gautas pavedimas, Pirkėjui bus pristatytos prekės. Užsakymo rezervacijos terminas 5 kalendorinės dienos.

8.2.2. Grynais pinigais. Galima atsiskaityti už prekes grynaisiais pinigais. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, atsiskaitysite Internetinės parduotuvės atstovui pristačius prekes (tik Kaune, Vilniuje ir Kėdainiuose).

8.3. Jei užsakymo suma viršija 300 lt, prašome sumokėti už prekes pavedimu iš anksto. Gavus apmokėjimą, prekės pristatomos per 2 - 3 darbo dienas arba pagal susitarimą.

9. Prekių grąžinimas.

9.1. Prekių grąžinimas vyksta remiantis 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ bei Amway kompanijos vidaus taisyklėmis.

9.2. Prekės turi būti grąžinamos tokioje pakuotėje, kokioje buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, tinkamai paruošta ir įpakuota. Grąžinant prekes būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir nepasitenkinimo priežasčių aprašymą. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita į Internetinę parduotuvę.

9.3. Jei Pirkėjas atsisako prekių pirkimo - pardavimo sutarties, prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita per 15 dienų nuo prekių įsigijimo Internetinės parduotuvės nurodytu adresu.

9.4. Kompanija AMWAY suteikia klientui pasitenkinimo garantiją Amway prekėms – kiekvienas  pirkėjas  gali įsigytą produktą grąžinti visą arba iš dalies, jeigu jis neatitinka jo lūkesčių. Pasitenkinimo garantija taikoma visą prekių galiojimo laikotarpį visoje šalies teritorijoje. Kai kurių produktų grąžinimas, tokių kaip: iCook indai, žirklės ir vandens valymo sistemos eSpring, ribojamas 90 dienų terminu nuo pirkimo dienos. Aukščiau išvardytus produktus galima grąžinti per 90 dienų nuo pirkimo dienos.

9.5.Garantija prekėms netaikoma, jeigu:

  • Gaminiai buvo naudojami ne pagal paskirtį, naudojami ne buitiniam naudojimui ne namų sąlygomis;
  • Gaminiai buvo sugadinti tyčia arba nesilaikant naudojimosi instrukcijos;
  • Gaminiams taikomi specialūs grąžinimo terminai.

9.6 Pinigai už grąžinamas prekes pirkėjui pervedami į banko sąskaitą, kai prekės grąžinamos į Internetinę parduotuvę.

10. Atsakomybė.

10.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Internetinė parduotuvė dėl Pirkėjo tikslių duomenų registracijos formoje nebuvimo neatsako už atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas pilnai atsako už veiksmus naudojantis Internetine parduotuve savo prisijungimo duomenis. Atsakomybė už atliktus veiksmus išlieka savo prisijungimo duomenis perdavus tretiesiems asmenims.

10.3. Internetinė parduotuvė neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju, jei Pirkėjas patenka į minėtus puslapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai atsiradusius nuotolius pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.5. Draudžiama be raštiško Amway kompanijos  ir H. Aleksandravičienės sutikimo naudoti bei platinti Internetinėje parduotuvėje esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, o taip pat žiniasklaidos priemonėse. Plačiau skyriuje Privatumo politika

10.6. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Informacijos siuntimas.

Internetinė parduotuvė informaciją Pirkėjui siunčia registracijos duomenyse nurodytu elektroniniu paštu. Internetinės parduotuvės kontaktai nurodyti skiltyje „Kontaktai“. Pirkėjo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą. Plačiau skyriuje Privatumo politika

12. Baigiamosios nuostatos.

Šioms taisyklės taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesusitarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įsakymų nustatyta tvarka. 

13. Slapukai. Siekiant geriau pritaikyti svetainės turinį bei informaciją apie mūsų paslaugas ir specialius pasiūlymus, šioje svetainėje naudojami slapukai (cookies). Naršydami tvarkomes.lt el. parduotuvėje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą. Jeigu nesutinkate su slapukų naudojimu, uždarykite šį puslapį.

Slapukų naudojimo taisyklės

Slapukas yra mažas failas, kuris siunčiamas į naršyklę ir išsaugomas jūsų įrenginyje kai apsilankote bet kurioje internetinėje svetainėje, taip pat ir mūsų tvarkomes.lt.

Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Visų pirma, siekiant individualizuoti naršymo patirtį prisimenant jus (pavyzdžiui atpažįstant prisijungiant prie savo paskyros, neberodyti jums neaktualių reklamos pasiūlymų, įsiminti jūsų pasirinktą kalbą ir t.t), todėl kas kartą jungiantis prie Interneto svetainės iš to paties kompiuterio ar kito prietaiso, jums nebereikės iš naujo nustatyti parinkčių. Slapukus naudoja dauguma didžiųjų interneto svetainių.

Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose

Kokius slapukus ir kokiais tikslais mes naudojame?

Mūsų svetainėje naudojama įvairių rūšių slapukų ir panašių technologijų, kurių kiekvienas turi specifinę funkciją.

Žemiau lentelėje detalesni paaiškinimai, kokius slapukus mes naudojame.

Navigacijos slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti pirkimo internetu.

Funkciniai slapukai

Šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Jei įdėjote prekę į savo pirkinių krepšį, ir uždarėte naršyklės langą neatlikę pirkimo, šie slapukai leidžia tęsti apsipirkimą kitą kartą apsilankius mūsų svetainėje (per ribotą laikotarpį) – krepšelyje rasite tas pačias prekes kurias buvote įsidėję.Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.

Analitiniai slapukai

Šie slapukai naudojami mūsų svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą, ieškome būdų pagerinti savo veikimą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai el. parduotuvėje PerkuNamams.lt Jums būtų naudingi. tvarkomes.lt. šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami norint parodyti prekes, kurios galėtų dominti jus ar pasiūlyti panašias, kurias jau žiūrėjote.
Trečiosios šalies slapukai yra tie, kurie buvo išsiųsti mūsų patikimų trečiųjų šalių įmonių. Šie slapukai kitose svetainėse leidžia jums matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Mes neturime priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.

Socialinių tinklų slapukai

Šie slapukai yra būtina norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti tvarkomes.lt. svetainės informaciją. Pavyzdžiui, jie naudojami jums norint pasidalinti savo paskyroje preke draugams arba išreikšti savo patikimą. Socialinių tinklų slapukai neįtakoja navigacijos mūsų svetainėje.

Kaip aš galiu išjungti slapukus ir valdyti savo nuostatas?

Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Nepaisant to, mes primename jums, kad išjungus navigacijos arba funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir/arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas. Tik Jūs galite spręsti, ar sutinkate, jog slapukai būtų įrašyti į Jūsų įrenginį, ar nesutinkate ir atsisakote gauti paslaugą arba tenkintis mažesniu svetainės funkcionalumu.

Jeigu norite apriboti ar užblokuoti mūsų Interneto svetainės įrašomus slapukus arba pašalini jau įrašytuosius, tai galite padaryti pasitelkdami savo naršyklės nuostatas. Įsijunkite naršyklės PAGALBOS funkciją arba paskaitykite mobiliojo telefono naudojimo instrukciją ir sužinosite, kaip tai padaryti. Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus:

  • Firefox: support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20aktyvavimas
  • Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lt-LT&hlrm=fr&hlrm=en
  • Internet Explorer: windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/block-enable-or-allow-cookies
  • Safari: support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_GB&locale=en_GB

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo eikite į www.youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics rinkti duomenis apie jūsų navigaciją, galite papildomą naršyklės įskiepį čia: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Be to, galite apsilankyti interneto svetainėje www.aboutcookies.org (informacija yra pateikta anglų kalba), kur rasite išsamius patarimus, kaip išjungti įvairių interneto naršyklių slapukų funkcijas

20. Informacijos siuntimas.

20.1. Internetinė parduotuvė informaciją Pirkėjui ir/arba registruotam lankytojui (toliau - Lankytojas) siunčia registracijos duomenyse nurodytu elektroniniu paštu, telefonu. Internetinės parduotuvės kontaktai nurodyti skiltyje „Kontaktai“. Pirkėjo ir Lankytojo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą. 

20.2. Sutikdamas su Internetinės parduotuvės taisyklėmis, Pirkėjas ir  Lankytojas leidžia Internetinei parduotuvei naudoti savo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant suteikti Pirkėjui ir Lankytojui naujienas, specialius pasiūlymus ir kitą informaciją apie Internetinės parduotuvės, su Internetine parduotuve susijusių įmonių ir partnerių prekes bei paslaugas. Šiuo tikslu surinkti Pirkėjo ir/ar Lankytojo asmens duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims -  naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, informacinių verslo valdymo sistemų, Svetainės administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios turi teisę tvarkyti Pirkėjo ir Lankytojo asmens duomenis tik pagal Internetinės parduotuvės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

20.3. Sutikimas su Internetinės parduotuvės taisyklėmis, suteikia teisę Internetinei parduotuvei susisiekti su Pirkėju ir Lankytojo visomis ryšio priemonėmis (pvz. el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis pvz. Whatsapp, Viber, Faceobook Messenger ir kt.).

20.4. Pirkėjo ir Lankytojo sutikimas užsiprenumeruoti naujienas suteikia teisę Internetinei parduotuvei panaudoti Pirkėjo ir Lankytojo asmens duomenis Internetinės parduotuvės tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais Internetinės parduotuvės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju naudojami tik nuasmeninti Pirkėjo  ir Lankytojo duomenys.

20.5. Pirkėjo ir Lankytojo suteikti duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Arba tol, kol Pirkėjas ar Lankytojas atšauks savo sutikimą.

20.6. Plačiau apie asmens duomenų apsaugą aprašytą Internetinės parduotuvės Privatumo politikoje.