Visų audinių baliklis SA8™

Visų audinių baliklis SA8™ (124485)
Visų audinių baliklis SA8™ (124485)
AMWAY HOME™ SA8™
124485
1 kg

Galingas valymas naudojant koncentruotą, biologiškai skaidomą ir spalvą saugantį baliklį be chloro, skirtą visiems tikslams. 

Sudėtyje yra deguonies baliklio, kuris pašalina dėmes, balina baltuosius dažus ir valo spalvotus audinius (išskyrus šilką ir vilną). Puikiai tinka užmirkymui ir gali būti saugiai naudojamas namuose dėmių ant puodelių ar arbatinukų šalinimui, paviršių bei plytelių valymui.

Charakteristika

  • Stiprus ploviklis, kuris pašalina net sunkiausias dėmes
  • Pašalina kavos, vyno, sulčių, gyvūnų paliktas dėmes, ir t.t.
  • Naudojamas išankstiniam mirkymui jis yra itin veiksmingas smarkiai suteptose vietose
  • Išskirtinė „BIOQUEST FORMULA™“ užtikrina galingą valymą
  • Tinka drabužiams, kilimams ir kitiems paviršiams
  • Apsaugo spalvas bet kurioje temperatūroje
  • Ekologiškesnė pakuotė nei ankstesnė dėžutė
  • Sudėtyje nėra fosfatų, chloro, dažų, EDTA arba nitrilotriacto rūgšties, visos sudedamosios dalys yra biologiškai skaidomos.
  • 99,5 % veikliųjų sudedamųjų dalių yra koncentruoti ir ekonomiškai naudojami

Komponentai

Sudedamosios dalies pavadinimas CAS # Bendrasis pavadinimas
Natrio karbonato peroksidas 15630-89-4 Deguonies baliklis
Natrio karbonatas 497-19-8 Kalcinuota soda
C10-16 alkoholio etoksilatas 68002-97-1 Nejoninė paviršiaus aktyvioji medžiaga
Kvapas Patentuotas - žiūrėkite IFRAorg.org Kvapas

Ženklinimas

PAVOJUS. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Gali sustiprinti gaisrą. Oksidatorius. Kenksminga prarijus. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsauga / veido apsaugą. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir lengva padaryti. Toliau plauti akis. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. - Nerūkyti. Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis. PRARIJUS: skambinti į APSINUODIJIMŲ BIURĄ arba gydytoją, jei pasijutote blogai. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėti produkto talpyklą ar jo etiketę. Saugoti nuo vaikų. Nenaudoti ant vario ar aliuminio.

     

Pagaminta JAV

Visų audinių baliklis SA8™

Džiugu, kad domitės AMWAY produkcija, kurią įsigyti galite oficialiame kompanijos puslapyje amway-lithuania.com.

Pasirinkite jums tinkamiausią būdą:

Pasirinkite jums tinkamiausią pirkimo būdą:

Narys+ Populiariausias

Kainodara: Didmeninė kaina

Registracija: 10,80 €

Daugiau informacijos

Registruotas klientas

Kainodara: +20 %

Registracija: nemokama

Daugiau informacijos

Jei jau esate registruoti ir tiesiog norite pažiūrėti produktą,  spauskite čia.